Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдлаа

Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт /2018 оны 1-р сар/

“Хогоо ангилж Хотоо цэмцийлгэе” уриан дор хог, хаягдлаа ангилан ялгаж эхэллээ

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ/2019.02 сар/

Биокомбинат, туул-шувуун фабрик орчмыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө