Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Орон сууц болон олон нийтийн зориулалттай барилгад газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийж, бат […]

Тендерийн урилга

Огноо : 2022-03-01   Тендер шалгаруулалтын нэр: Орон сууц болон олон нийтийн зориулалттай барилга байгууламжийн бат бэх, найдваржилтын төлөв байдалд […]

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Хот байгуулалт хөгжлийн газар нь Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгажилтын судалгаа, загвар зураг, төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх […]

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Хот байгуулалт хөгжлийн газар нь Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгажилтын судалгаа, загвар зураг, төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх […]

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Хот байгуулалт хөгжлийн газар нь Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгажилтын судалгаа, загвар зураг, төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх […]