Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Нэг тэрбум мод аянд нэгдлээ

Нэг тэрбум мод аянд нэгдлээ

Монгол Улсын Ойн тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлигийн хүрээнд хэрэгжүүлэх.