Иргэн хуулийн этгээдийн санаачлагаар авто зогсоол төлөвлөх

Иргэн хуулийн этгээдийн санаачлагаар авто зогсоол төлөвлөх

Бүрдүүлэх материал

1 Авто зогсоол төлөвлөж буй байршлын схем зураг
2 Төлөвлөж буй авто зогсоолын боловсруулсан төсөл /төсөв, ажлын график төлөвлөгөө/
3 Газар эзэмшил, шугам сүлжээний байгууллагуудын тодруулга
4 Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн 60-аас доошгүй хувийн мөнгөн дүнтэй өөрийн дансны хуулга /Банкны хуулга/

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд авто зогсоол төлөвлөх, барьж байгуулах” 175 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 3.2 дугаар зүйлд заасан материалын бүрдлийн дагуу хүлээн авна.

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin