Барилга байгууламжийн чанарын хэлтэс

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа болон шинээр баригдаж буй барилга байгууламжийн болзошгүй газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадвар, найдваржилтад мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, паспортжуулах, тэсвэргүй барилгыг буулгах, зориулалт өөрчлөх, хүчитгэх санал, дүгнэлт гаргах бүртгэх, паспортжуулалтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

Google+ Linkedin