Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

barilga_hayag

Жич: Шинээр барилга барихдаа хуучин барилгыг нурааж барьсан тохиолдолд Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолын 7 дугаар зүйлийн 7.6-д заасны дагуу хуучин барилгын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ хүчингүй болгосон /хувийн хэрэг хаалгах/ тухай Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын даргын тушаалыг хавсаргана.

Өргөдлийн маяг татаж авах бол ЭНД ДАР

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.