Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 33-р хурлаас гарсан санал

Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/ ийн 33 дугаар хурлын жагсаалт /2023.09.07/

Мэндчилгээ

Иргэдтэй хийх уулзалтын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо.

Мэргэжлийн зөвлөлийн 2023 оны 32-р хурлаас гарсан санал

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцанд төсөл хэрэгжүүлэх эрх авсан “Эм Эм Жи Капитал” ХХК-ний батламжийг гардуулав

Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/A81/

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэнд хүргэе

Албан хаагчид тогтмол мэдээллийн цагтай боллоо

Шинэ гүүрэн гарцад нэрийн санал авч дууслаа