Category Archives: Сонгон шалгаруулалт

Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд худалдан авах Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн тоног төхөөрөмж.