АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО ДУУСАХАД 14 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО ДУУСАХАД 14 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

Тооллогод https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хандаж аж ахуйн нэгж байгууллага татварын https://etax.mta.mn/, Нийгмийн даатгалын санд http://www.ndaatgal.mn/ нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглана. Тооллогод хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2020 оны санхүүгийн тайлан шаардлагатай. ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИД “Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан”-гийн бүртгэлээр буюу регистрийн дугаар, овог, нэрээр нэвтэрч тооллогодоо хамрагдана.

Google+ Linkedin