Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого явагдаж байна.

Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого явагдаж байна.


“Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын ээлжит тооллого”-ыг 2021 оны 11-р сарын 01-нээс 12-р сарын 01 хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Энэ удаагийн тооллогод 2021 оны 11 сарын 01-нээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид https://toollogo.1212.mn цахим хуудсаар хамрагдах юм.

Google+ Linkedin