“БИ ЖЕНДЕРИЙН ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН ЭСРЭГ БАЙНА” АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА

“БИ ЖЕНДЕРИЙН ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН ЭСРЭГ БАЙНА” АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА

Жендэрийн тогтсон буруу ойлголт, тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг, бүгдээрээ тэгш эрх, тэгш оролцоотой нийгмийг бүтээхийн төлөөх “БИ жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг БАЙНА” уриатай аянд ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР нэгдэж байна. ТА Ч БАС НЭГДЭЭРЭЙ.

Google+ Linkedin