СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Тус газраас иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний талаар чанар, хүртээмжийг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна.

Та доорх холбоосоор орж бидний судалгаанд хамрагдсанаар манай байгууллагаас иргэдэд хүргэж буй төрийн үйлчилгээний талаар чанар, хүртээмжийг сайжруулахад доорх холбоосоор өөрийн саналаа өгнө үү.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJBLrxxjfI1-btzoaPW-KT7jALod4mGaNQH78Trzt3FcSjQ/viewform?fbclid=IwAR2wFojYC_N83mSgdG58HqcYV9H0CVpw9hn6f93T8_rS66yQn2i0W7PtmWE

Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг.

Google+ Linkedin