Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.04.09-2018.04.13/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 26 дугаар хороо “Грийн Хаус Сити” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х1250 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.04.10-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

2 ХУД-ийн 12 дугаар хороо “Эслэт” ХХК-ийн  элс хайрганы карьерын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН 2018.04.10-ны 1100 цагт