Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төслийн хүрээнд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын нэр дээр гарсан захирамжууд

gazar_zahiramj