Журмын төсөлд санал авч байна

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам”-ыг шинэчлэн батлуулахаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга байгууламж барих үйл ажиллагааны журам”-ын төслийг боловсруулсан тул иргэн, хуулийн этгээд та бүхэн танилцаж саналаа ирүүлнэ үү

barilga juram_2022.12.08