Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшиг тохиолдох үед нүүлгэн шилжүүлэх байршлыг танилцуулж байна

Нийслэл Улаанбаатар хотын гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэх талбай-31, түр цугларах талбай-111 байршилд гарган талбайн хэмжээ, эзэмших, ашиглах зориулалтыг нарийвчлан тогтоосон. Үүнийг дүүрэг бүрээр дэлгэрэнгүйгээр хүргэж байна.

[googlepdf url=”http://uda.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/NUULGEN_SHILJUULEH_BAIRSHIL_opt.pdf” download=”Татаж авах” width=”100%” height=”900″]