Шинэ гүүрэн гарцад нэрийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 9 сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаас өгөгдсөн үүргийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Хан-Уул дүүргийн […]

Гудамж, замын нэрийн санал авах тухай

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс гарсан саналын дагуу Улаанбаатар хотын хэмжээнд байрлах тодорхой нэргүй гудамж, замыг Монгол Улсын түүх соёлтой […]