Category Archives: Улаанбаатар хотын хаягжуулалт, гудамжны нэршил

Шинээр авто зам нэршүүллээ

Шинээр авто зам нэршүүллээ

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Гачууртын замаас Налайх, Чойрын авто замын уулзвар хүртэлх 20,4 км.

Шинэ гүүрэн замыг нэршүүллээ

Шинэ гүүрэн замыг нэршүүллээ

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо болон Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийг дамнан баригдаж.

Гудамж, замын нэрийн санал авах тухай

Гудамж, замын нэрийн санал авах тухай

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс гарсан саналын дагуу Улаанбаатар хотын хэмжээнд байрлах тодорхой нэргүй гудамж,.

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотын хаягжуулалт

Улаанбаатар хотыг хаягжуулахтай холбоотой хууль, тогтоол, шийдвэрүүд: 1. Монгол улсын Хаягжуулалтын тухай хууль 2013 2..