Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төслийн хүрээнд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын нэр дээр гарсан захирамжууд

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төслийн хүрээнд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын нэр дээр гарсан захирамжууд

gazar_zahiramj
Google+ Linkedin