БАРИЛГА БАРИХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН: “Номин холдинг” ХХК

Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 –р зүйл, НИТХ-ын 5/14 дүгээр тогтоол 4.1-ийн дагуу барилга барих үйл ажиллагаанд олон нийтийн санал авах самбар: