Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм батлах тухай

[googlepdf url=”http://uda.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/БАРИЛГА-БАЙГУУЛАМЖИЙН-ЗУРАГ-ТӨСӨЛ-БОЛОВСРУУЛАХ-МАГАДЛАЛ-ХИЙХ-ДҮРЭМ.pdf” width=”100%” height=”900″]