2017-2020 оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

2017-2020 оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

STRATEGY_PLAN_Heregjilt-2020
Google+ Linkedin