Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2020 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2020 он/

ОгнооТушаалын дугаарТовч утга
12020.01.10А/01Сургалт зохион байгуулах тухай
2 2020.01.10А/02Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
32020.01.10A/03Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
4202.01.10А/04Өмч хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай
52020.01.10А/05Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг байгуулах тухай
62020.01.10А/06Спорт хамтлаг байгуулах тухай
7 2020.01.10А/07 Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө
батлах тухай
82020.01.10А/08Ажлын хэсэг байгуулах тухай
92020.01.31А/09Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай
102020.01.31А/10Ажлын хэсэг байгуулах тухай
112020.02.03А/11Хөрөнгө гаргах тухай
122020.02.11А/12Хөрөнгө гаргах тухай
132020.02.20А/13Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
142020.02.28А/14Сургалт зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай
152020.03.02А/15Захирамжын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай
162020.03.05А/16 Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай
172020.03.10А/17Хөрөнгө гаргах тухай
182020.03.10А/18Эргэлтийн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
192020.03.10А/19Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай
202020.03.11А/20 Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай
212020.03.17А/21 Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
222020.03.20А/22Хүчингүй болгосон хэвлэмэл хуудсыг устгах тухай
232020.03.31А/24Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх бүрэлдэхүүн томилох тухай
242020.04.02А/25Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
252020.04.03А/26Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
262020.04.07А/27Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
272020.04.08А/2812 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах тухай
282020.04.14А/29Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
292020.04.14А/30Загвар батлах тухай
302020.04.22А/31Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай
312020.04.23А/32Ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай
322020.04.29А/33Хөрөнгө гаргах тухай
332020.04.29А/34Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ түдгэлзүүлэх тухай
342020.04.30А/35Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ түдгэлзүүлэх тухай
352020.05.01А/36Спорт хамтлагийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
362020.05.01А/37Хөрөнгө гаргах тухай
372020.05.05А/38Ажлын хэсэг байгуулах тухай
382020.05.05А/39Ажлын хэсэг байгуулах тухай
392020.05.05A/40Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
402020.05.05A/41Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
412020.05.12A/42Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
422020.05.12А/43Ажлын хэсэг байгуулах тухай
432020.05.18A/44Орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай
442020.05.18А/45Албан тушаалын нэршлийг өөрчлөх тухай
452020.05.18А/46Ажил сайжруулах чиглэлээр шалгалт зохион байгуулах тухай
462020.05.20А/47Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
472020.05.22А/48Хөрөнгө гаргах тухай
482020.05.28А/49Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай
492020.06.09А/50Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг сэргээх тухай
502020.06.09А/51Ажлын задаргаа батлах тухай
512020.06.10A/52Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
522020.06.29А/53Тооллогын комисс байгуулах тухай
532020.07.01А/55Ажлын хэсэг байгуулах тухай
542020.07.01А/56Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
552020.07.06А/57Үүрэг өгч, хуваарь батлах тухай
562020.07.09А/58Шагналын хөрөнгө гаргах тухай
572020.07.20А/59Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай
582020.07.27А/60Орон тооны хязгаарыг шинэжчлэн батлах тухай
592020.07.29А/61Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
602020.08.17А/63Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
612020.08.18А/64Томилолтоор ажиллуулах тухай
622020.08.25А/65Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
632020.09.15A/66Орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай
642020.09.28A/67Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
652020.09.30A/68Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
662020.10.07А/69Шинжээч томилох тухай
672020.10.07А/70Худалдан авах ажиллагааны сургалтад суралцуулах тухай
682020.10.12А/71Сургалт зохион байгуулах тухай
692020.10.13А/72Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг түтгэлзүүлэх тухай
702020.10.19А/73Барилгын ажлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх тухай
712020.10.22А/74Барилгын ажлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх тухай
722020.11.05А/75Барилгын ажлын гэрчилгээг түдгэлзүүлэх тухай
732020.11.10А/76Спорт арга хэмжээ зохион байгуулах
742020.11.18А/77Зайнаас ажиллах түр журам батлах тухай
752020.11.25А/78Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
762020.11.25А/79Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
772020.11.25А/80Санхүүжилтийн хуваарь батлах тухай
782020.11.30А/81Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
792020.12.14А/82Ажлын хэсэг байгуулах тухай
802020.12.16А/83Төрийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох тухай
812020.12.17А/84Хөрөнгө гаргах тухай
822020.12.17А/85Ажлын хэсэг байгуулах тухай
832020.12.18А/86Ахмадын сан байгуулах тухай
842020.12.21А/87Тооллогын комисс байгуулах тухай
852020.12.24А/88Шагналын дагалдах хөрөнгө гаргах тухай
2020.12.25А/89Захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг шинэчлэн батлах тухай

Google+ Linkedin