Гудамж, талбайд нэр өгөх, нэрэмжит болгох ажлыг зохион байгуулах

public_tohijilt